Make your own free website on Tripod.com

   น้ำตกตาดโตน

 

 

น้ำตกตาดโตน อยู่ในเขตท้องที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร เป็นน้ำตกขนาดเล็กเกิดจากลำห้วยหนองชาด ซึ่งเป็นธารน้ำสาขาลำโดมน้อย อยู่ห่างจากถนนใหญ่ ในเส้นทางสายสิรินธร-โขงเจียม (ทางหลวงหมายเลข 2173) เพียง 500 เมตร ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้ผ่านไปยังอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ แม่น้ำสองสี และหมู่บ้านเวินบึก ในเขตอำเภอโขงเจียมด้วย

          น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามเกิดจากลำห้วยตาดโตนไหลผ่านลานหินแล้วตกลงสู่ที่ลุ่ม เกิดเป็นแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้ มีน้ำเย็นใสสะอาด บริเวณโดย รอบเป็นป่าไม้และดอกไม้นานาพรรณ บริเวณที่ทำการอุทยานมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว รายละเอียดติดต่อกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 5790529, 5794842   ตกจากชั้นหินแนวโค้งลงสู่ที่ลุ่ม เกิดเป็นแอ่งน้ำด้านบนเป็นพลาญหินกว้าง มีน้ำไหลผ่านเหมาะแก่การลงเล่นน้ำและนั่งพักผ่อน  บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้ร่มรื่นและมีพืชพรรณไม้หลายชนิดให้ศึกษา ฤดูที่น่าเที่ยวควรจะเป็นหลังฤดูฝนและฤดูหนาว

 

 ** การเดินทางไป น้ำตกตาดโตน ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2173 ซึ่งแยกจากทางหลวงหมายเลข 217 เข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก แห่งหนึ่ง

เว็บไซต์ในอุบลที่น่าสนใจ