Make your own free website on Tripod.com
 

โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ติดต่อเรา

ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี


อุทยานแห่งขาติผาแต้ม                                 
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
เขื่อนสิรินธร

แก่งสะพือ  
เขื่อนปากมูล
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
น้ำตกตาดโตน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง

ข้อมูลทั่วไปชื่อ : สกุล :
อายุ : เพศ : ชาย หญิง
ข้อมูลส่วนตัวภูมิลำเนา
งานอดิเรก :
ฟังเพลง
ดูหนัง
เล่นกีฬา
ข้อคิดเห็น